Jag heter Agneta Ahlin och arbetar som dipl. Energiterapeut. 

Jag har arbetat som mentalskötare/undersköterska i över 25 år. Dels inom psykiatrin och dels inom akutsjukvården, de allra flesta åren på en intensivvårdsavdelning för förtidigt födda barn och sjuka nyfödda barn.  Där började mitt intresse för friskvård och stresshantering växa, då jag såg att allt fler började springa allt fortare för att få livet att gå i hop och jag såg också att det började må allt sämre. Jag började med att utbildade mig till friskvårdsterapeut och sen har det blivit fler och fler kurser och utbildningar. I våras kunde jag stolt lägga till diplomerad Energiterapeut. 

Jag har alltså gått från sjukvård till friskvård och komplementära behandlingar. Jag har även stor egen erfarenhet av sjukvården som patient och känner att den inte alltid räcker till, vi behöver ha ett holistiskt perspektiv på vår hälsa och det tycker jag att jag har funnit med hjälp av energiterapi. Jag menar inte att vi inte behöver sjukvården, självklart gör vi det, men vi behöver det holistiska tänket också. Det är inte antingen eller - det är både och.

Det sista året när jag studerat energiterapi, det mänskliga energisystemet och våra energimässiga försvar har även inneburit att jag gett mig ut på en personlig utvecklingsresa som gett många insikter, inte alltid så trevliga att upptäcka men ack så viktiga pusselbitar.

Det finns många vägar till ett liv med mindre stresspåslag, jag har valt att gå via energisystemet. Alla min behandlingar påverkar ditt energisystem i kroppen och hjälper din kropp att aktivera ditt eget självläkningssystem. Energiterapi kan gå djupare och finna orsaker som kanske ligger långt tillbaka i tiden i ditt liv. Det startar upp en process som kan hjälpa dig att läka de sår och försvar som hindrar dig från att nå din fulla potential. En spännande resa kan börja, min har börjat - vill du påbörja din?